garanție

Garanție limitată pentru produs

Această garanție limitată a produsului include toate produsele vândute sub numele de marcă Telsto.Toate produsele Telsto, inclusiv piesele utilizate în toate produsele Telsto, au o garanție care garantează că vor respecta specificațiile noastre publicate și că vor fi lipsite de defecte pentru o perioadă de doi ani de la data facturii de la Telsto.Se vor face excepții numai în cazul în care o perioadă de timp diferită a fost stabilită în manualul produsului Telsto, ghidul de utilizare sau orice alt document de produs.

Această garanție nu se aplică niciunui produs al cărui pachet este deschis înainte de instalarea la fața locului și nu se extinde la orice produs care a fost deteriorat sau prezentat defect: (1) ca urmare a instalării defectuoase, accident.forță majoră, utilizare greșită, abuz, contaminare, mediu fizic sau de operare neadecvat, întreținere sau calibrare necorespunzătoare sau inadecvată sau altă defecțiune non-Telsto;(2) prin funcționare dincolo de parametrii și condițiile de utilizare enunțate în instrucțiunile și fișele de date destinate Produselor Telsto;(3) prin materiale nefurnizate de Telsto;(4) prin modificare sau service de către oricine, altul decât Telsto sau un furnizor de servicii autorizat Telsto.

Firmware

Firmware-ul care este conținut în orice produs Telsto și instalat corespunzător cu orice hardware specificat de Telsto are o garanție de doi ani de la data facturii de la Telsto, garantând performanța în conformitate cu specificațiile publicate de Telsto, cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord de licență separat și este sub rezerva limitărilor pentru produsele terțe, prezentate mai jos.

Remedii

Singura și exclusivă obligație a Telsto și remediul exclusiv al cumpărătorului în temeiul acestei garanții este ca Telsto să repare sau să înlocuiască orice produs Telsto defecte.Telsto va păstra latitudinea exclusivă cu privire la care dintre aceste remedii Telsto le va oferi cumpărătorului.Serviciul de garanție la fața locului nu este acoperit și va fi pe cheltuiala proprie a cumpărătorului, cu excepția cazului în care Telsto este autorizat în scris înainte de începerea serviciului de garanție la fața locului.

Cumpărătorul trebuie să notifice Telsto în termen de 30 de zile lucrătoare de la aflarea oricărui accident sau incident care implică produsele Telsto.

Telsto își rezervă dreptul fie de a examina produsele Telsto in situ, fie de a emite instrucțiuni de expediere pentru returnarea produsului.În urma confirmării de către Telsto că defectul este acoperit de această garanție, produsul reparat sau înlocuit va fi acoperit de garanția originală de doi ani pentru restul perioadei în care este aplicabilă.

Excluderile

Înainte de utilizare, cumpărătorul va stabili dacă produsul Telsto este adecvat pentru scopul său și își va asuma orice risc și răspundere în legătură cu acesta.Această garanție nu va fi aplicabilă oricăror produse Telsto care au fost supuse unei utilizări greșite, neglijență, depozitare și manipulare necorespunzătoare, instalare, deteriorare accidentală sau care au fost modificate în vreun fel de către alte persoane decât Telsto sau acele persoane autorizate de Telsto.Produsele de la terți nu sunt acoperite de această garanție.

Produsele neconforme nu trebuie returnate la Telsto decât dacă:
(i) Produsul este nefolosit.
(ii) Produsul este furnizat în ambalajul original.
(iii) Iar produsul este însoțit de Autorizarea de returnare a materialelor Telsto.

Limitarea răspunderii

În nici un caz Telsto nu va fi răspunzător față de cumpărător sau față de terți pentru orice daune sau daune speciale, punitive, consecvente sau indirecte, inclusiv, fără limitare, pierderea de capital, utilizare, producție sau profit, care decurg din orice cauză, chiar și în cazul în care Telsto a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau daune.

Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în această garanție, Telsto nu oferă alte garanții sau condiții, exprese sau implicite, inclusiv oricare.garanții implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop.Telsto declină toate garanțiile și condițiile care nu sunt menționate în această garanție.